Svarvcenters kunder är bevisligen mycket nöjda!

Svarvcenter har under sommaren 2014 utfört sin första kundnöjdhetsundersökning med mycket positivt resultat. En av de frågor som mäter kundlojalitet kallas för “Net Promoter Score” = NPS. Svarvcenter erhöll det goda NPS-resultatet av 46 vilket är ett...