Miljöpolicy

Svarvcenter i Tranås AB värnar om och tar ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Denna miljöpolicy syftar till att integrera miljöhänsyn i företagets verksamhet.

 

 

SVARVCENTER I TRANÅS SKA:

    • Bedriva all verksamhet med hänsyn till minimal miljöpåverkan
    • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra krav
    • Bedriva ett internt miljöarbete i syfte att skydda miljön genom att ständigt förbättra och förebygga föroreningar
    • Ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor
    • Ständigt arbeta med att i största mån hålla nere verksamhetens energi-, kemikalie- och avfallsförbrukning samt onödiga transporter orsakade av kvalitetsbrister.

 

Lars signatur

Lars Eriksson – VD, Svarvcenter i Tranås AB