Svarvcenter verkar i enlighet med GDPR

Svarvcenter i Tranås AB hanterar anställdas-, kunders- och leverantörers personuppgifter i enlighet med (GDPR) artikel 28 i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) sedan 2018-05-23.