Svarvcenters historia

Svarvcenter startades i början av 80-talet med placering i Boxholm.

I mitten av 80-talet kom Kurt Johansson in i företaget som aktiv delägare. Lars Eriksson (nuvarande VD och ägare) började som anställd på 80-talet. 1991 ombildades företaget varvid Kurt och Lars blev nya ägare.

Hösten 1995 flyttades verksamheten från Boxholm till Tranås på grund av snabb tillväxt och behov av större lokaler.

2009 blev Lars Eriksson ensam ägare och operativ VD för Svarvcenter i Tranås AB (sedan Kurt Johansson gått i pension).

I samband med växande efterfrågan, har antalet maskiner i verkstaden utökats. Idag finns det ca 20 maskiner i varierade storlekar (svarvar, fräsar, kapar m.m.).

Företaget är välskött och har högsta kreditvärdighet sedan många år.

Flera av de kunder man arbetar med idag har varit med sedan starten.

Exempel på positiva omdömen om Svarvcenter är; “hög kvalitet, snabba leveranser, flexibla, trevliga att ha att göra med”.