Kvalitetspolicy

Eftersom kvalitet är ett kärnvärde för Svarvcenter i Tranås AB, skall bolaget på detta område rankas som ledande i den verkande branschen. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens- och medarbetarnas engagemang. För oss på Svarvcenter kommer kvalitet främst!

 

KUNDFOKUS

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att:

  • Förstå och tillgodose kundernas behov
  • Alltid sträva efter att uppnå maximalt kundvärde, felfria produkter och tjänster
  • Överträffa kundernas förväntningar.

För att uppnå detta, måste vi vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter, ständigt planerar och genomför varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

 

LEDNINGENS ENGAGEMANG

Ledningen ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att:

  • Sätta tydliga mål
  • Utveckla alla medarbetares kompetens och delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt
  • Basera åtgärder på fakta, med en helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv på verksamheten.

 

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Samtliga medarbetare inom Svarvcenter i Tranås AB ska:

  • Förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete
  • Vara medvetna om önskade resultat
  • Bidra aktivt, i samarbete med andra, till att uppnå bolagets målsättningar.

 

 

Lars signatur

Lars Eriksson – VD, Svarvcenter i Tranås AB