KVALITET och CERTIFIERINGAR

Kunder

  • Kunder till Svarvcenter ska både känna till och märka att Svarvcenter fokuserar på att efterleva och överträffa de förväntningar som ställs
  • Det bästa betyget som Svarvcenter kan få, är ständigt återkommande kunder samt en tillströmning av nya kunder.

Leverantörer

  • Då vi alltid eftersträvar att leverera högsta möjliga kvalitét till våra kunder, ställer vi stora krav på våra leverantörer
  • Tillgång till material av högsta kvalitet är av största vikt. Därför kräver Svarvcenter att samtliga leverantörer har erforderliga material-, kvalitet- och miljöcertifieringar.

Svarvcenter själva

  • Konkurrenskraftiga maskiner
  • Rätt verktyg som kontinuerligt kontrolleras och certifieras
  • Utbilda och säkerställa kompetent personal
  • Anslutna till FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen), klicka på länken för att ladda ner anslutningsbevis, FTI Anslutningsbevis 2023
  • ISO 9001 och 14001 certifiering, klicka på länken härefter för att ladda ner certifikaten, svenska; 2075 Svarvcenter i Tranås AB sv pdf