KVALITET och CERTIFIERINGAR

Kunder

  • Kunder till Svarvcenter ska både känna till och märka att Svarvcenter fokuserar på att efterleva och överträffa de förväntningar som ställs
  • Det bästa betyget som Svarvcenter kan få, är ständigt återkommande kunder samt en tillströmning av nya kunder.

Leverantörer

  • Då vi alltid eftersträvar att leverera högsta möjliga kvalitét till våra kunder, ställer vi stora krav på våra leverantörer
  • Tillgång till material av högsta kvalitet är av största vikt. Därför kräver Svarvcenter att samtliga leverantörer har erforderliga material-, kvalitet- och miljöcertifieringar.

Svarvcenter själva