Svarvcenter i Tranås AB

Vi erbjuder kvalificerad svarvning och fräsning med högsta kvalitet!

Svarvcenter i Tranås AB är en CNC* legotillverkare med fokus på svarvning och fräsning (huvudområden är hydraulik och gascylindrar) inom verkstadsindustrin, med ett flertal svenska och internationellt sett, ledande kunder.

Jag som leder företaget heter Lars Eriksson och har arbetat med kvalificerad svarvning och fräsning i nära 30 år. Under den tiden har vi t.ex. tillverkat mer än 1 000 000 kolvstänger med hög kvalitét.

För mig och mina medarbetare hos Svarvcenter, är det av högsta vikt att vi uppnår våra kunders krav och förväntningar. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla verksamheten så att högsta möjliga kvalitet erbjuds.

Välkomna!

Lars signatur

Lars Eriksson – VD, Svarvcenter i Tranås AB

*CNC, Computer Numerical Control är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt