Arbetsmiljöpolicy

Svarvcenter i Tranås AB arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en bra arbetsmiljö upprätthålls. Svarvcenter efterlever gällande lagar och krav som är relevanta för vår verksamhet.

Målsättningen med Svarvcenters arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att Svarvcenter integrerar hälsa och säkerhet i allt vi gör.

Svarvcenter utvärderar löpnade företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar och minimera arbetsmiljörisker.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom Svarvcenter ska därför ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och vision
  • Förstå̊ sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens
  • T a ansvar för sin egen hälsaViinriktarosspå̊treområdenvadavserarbetsmiljoät̊gar̈der:
  • Främjande/förebyggande – innan något hänt
  • Rådgivande – då något är på̊ väg att hända
  • Behandlande – då något har hänt

Lars Eriksson – VD, Svarvcenter i Tranås AB