Lars Eriksson – VD och ägare

Daniel Bexell – Verkmästare

Daniel Samuelsson – Ansvarig för material och kapning

 Pelle Davidsson – CNC operatör och skyddsombud

Thomas Johansson – CNC operatör

 Almir Cecunjanin – CNC operatör

Emil Andersson – Ansvarig för drift och underhåll i verkstaden

När man trivs och är glad på jobbet, blir även resultaten bra!

Ovan ser ni Almir och Daniel S.

Bengt Westerberg – Maskinoperatör

Arvid Liljeblad – CNC operatör

Gunilla Eriksson – Administration och ekonomi