Svarvcenter har en fortsatt stark utveckling på marknaden och har anställt Andreas Wallin, utbildad CNC-operatör, för att möta kundernas ökade efterfrågan.

Andreas startade hos Svarvcenter måndag den 1 september.

andreas_wallin_cnc_operator