Svarvcenter har under sommaren 2014 utfört sin första kundnöjdhetsundersökning med mycket positivt resultat.

En av de frågor som mäter kundlojalitet kallas för “Net Promoter Score” = NPS.

Svarvcenter erhöll det goda NPS-resultatet av 46 vilket är ett mycket gott erkännande. För närmare förklaring se nedan.

“På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en bekant eller kollega?”

Om ni ha stött på den här frågan tidigare, har ni säkert kommit i kontakt med Net Promoter Score (NPS) – en metod som mäter kundlojalitet. Metoden lanserades av Fred Reichheld, författare till “The Ultimate Question”. NPS förutspår sannolikheten för att en kund återkommer eller rekommenderar ditt företag till en vän.

De svar som kunderna ger klassificeras enligt följande:

0–6 = “Kritiker”

7–8 = “Passivt nöjda”

9–10 = “Ambassadörer”

NPS beräknas genom att subtrahera den procentandel svaranden som klassificeras som “kritiker” från den procentandel svaranden som klassificeras som “ambassadörer”:

% ambassadörer – % kritiker = NPS

Net Promoter Score kan sträcka sig från -100 till 100. Som ni förstår är därför Svarvcenters 46 ett starkt och positivt resultat.

 

“Det är min fantastiska, kompetenta och lojala personal som ligger bakom kundernas erkännande!

Nu ska vi jobba på ännu mer för att överträffa våra kunders förväntningar.”

Lars Eriksson – VD

Svarvcenter i Tranås AB