Som ett led i att proaktivt förbereda sig för en eventuell personskada/olycka, har Svarvcenter i Tranås införskaffat en hjärtstartare samt utbildat sin personal i HLR (hjärt- lungräddning) & första hjälpen under hösten 2017.