Svarvcenters nya verktyg för precisionsmätning av längd- och höjdmått.

Mitytoyo QM-Height

QM-höjdverktyg