Efter att ha arbetat ca ett år med att certifiera Svarvcenters ledningssystem enligt ISO 9001:2008 (kvalitet) och ISO 14001:2004 (miljö), är nu processen i mål!

De åtråvärda certifikaten blev utfärdade den 16 april 2015. Det innebär att nu kan Svarvcenter attrahera nya kunder samt att man kan utöka redan goda affärsrelationer där ISO 9001 och 14001 är ett krav.

Torbjörn Fjeldgård (verksamhetskonsult, bilden nedan) har arbetat med att hjälpa Svarvcenter på denna resa samt att han fortsättningsvis även håller ett vakande öga över verksamheten.

torbjorn_fjeldgardISO 9001ISO 14001

2075 Svarvcenter i Tranås AB sv pdf

2075 Svarvcenter i Tranås AB eng pdf